Πρώτη κατοικία: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις στις 17.925 στην πλατφόρμα!

2 Σεπτεμβρίου, 2019


Αυξήθηκαν οι αιτήσεις στις 17.925 στην πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία…Αυξήθηκαν οι αιτήσεις στις 17.925 στην πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2019:

Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 85.628 χρήστες.

Πρώτη κατοικία

Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 17.925 χρήστες.

Έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Έχουν δοθεί 2 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.

Η πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία “σώζει” τα ακίνητα πριν “βγουν” στο σφυρί! Οι δανειολήπτες δεν πρέπει να περιµένουν καθώς η οφειλή τοκίζεται!

Σύµφωνα µε τον ειδικό γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρµούση, οι ιδιώτες δανειολήπτες οι οποίοι αναµένεται να υποβάλουν αίτηµα ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας υπολογίζονται στους 130.000, ενώ ακόµα 50.000 αιτήµατα θα υποβληθούν από δανειολήπτες µε µικρά επιχειρηµατικά και επαγγελµατικά δάνεια µε προσηµείωση πρώτης κατοικίας.

Τουλάχιστον 180.000 δανειολήπτες που έχουν κόκκινο δάνειο µε προσηµείωση πρώτης κατοικίας θα µπορέσουν να προστατευθούν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που ανοίγει την ερχόµενη ∆ευτέρα 1η Ιουλίου και η οποία θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι το τέλος του χρόνου.

Πρώτη κατοικία

Σε χθεσινό σεµινάριο που οργάνωσε η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους υπογραµµίστηκε ότι οι δανειολήπτες που βρίσκονται στο… κόκκινο δεν πρέπει να περιµένουν πρώτα τον πλειστηριασµό για να ξεκινήσουν τη διαδικασία, για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διότι η οφειλή τοκίζεται και, δεύτερον, επειδή µπορεί να υπάρξουν στο µέλλον κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο, οι οποίες να καταστήσουν µη επιλέξιµο έναν δανειολήπτη που είναι σήµερα επιλέξιµος.

«Το νωρίτερο, το καλύτερο»
Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «το νωρίτερο, το καλύτερο», προσθέτοντας ότι τακτικές του παρελθόντος που κατάφερναν συνεχώς αναστολή των πλειστηριασµών, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές µε τη νέα πλατφόρµα. Πάντως, ακόµη και αν δοθεί διαταγή για πλειστηριασµό ενώ έχει ήδη υποβληθεί αίτηση, υπάρχουν και τα «όπλα» της πολιτικής δικονοµίας, όπου µε προσωρινές διαταγές ο δανειολήπτης µπορεί να κερδίσει χρόνο από τον δικαστή.

Παράλληλα, ακόµη και η ίδια η τράπεζα µπορεί να άρει τον πλειστηριασµό εφόσον διαπιστώσει ότι ο δανειολήπτης βρίσκεται όντως στη διαδικασία υποβολής αίτησης. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης είναι να καταθέσει την αίτησή του, µέσω της οποίας γίνεται αυτόµατος έλεγχος για το αν πληροί τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια η τράπεζα έχει περιθώριο ενός µήνα προκειµένου να διαµορφώσει την πρότασή της για τη ρύθµιση του δανείου.

Η πρόταση της τράπεζας µπορεί να περιλαµβάνει επιτόκιο 2% + Εuribor τριµήνου, επιµήκυνση έως 25 έτη συνολικά, µε την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 80ό έτος, και κούρεµα οφειλής εφόσον το ύψος του δανείου υπερβαίνει το 120% της τρέχουσας εµπορικής αξίας του ακινήτου.

Τα κριτήρια ένταξης
Η αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας να µην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο. Αν το δάνειο είναι επαγγελµατικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειµενική αξία διαµορφώνεται στα 175.000 ευρώ. Το ληξιπρόθεσµο ποσό του δανείου, είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε για επαγγελµατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόµισµα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία ξένου νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ώστε να καθοριστεί το µέγιστο όριο των 130.000 ευρώ.

Το ετήσιο εισόδηµα για έναν άγαµο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, ενώ για οικογένεια µε τρία παιδιά το όριο φθάνει τα 36.000 ευρώ. Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ (µαζί µε µετοχές, οµόλογα, κοσµήµατα, ράβδους χρυσού, πολύτιµους λίθους). Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των µεταφορικών µέσων του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Σηµειώθηκε ότι το «κοκκίνισµα» ενός δανείου γίνεται µε στοιχεία έως και 31/12/2018, ενώ τα όρια για την ένταξη στην πλατφόρµα λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία οριστικής υποβολής της αίτησης.

Το ποσοστό επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης που θα λαµβάνουν από το κράτος οι οφειλέτες στεγαστικών δανείων κυµαίνεται από 20% έως 50%, ανάλογα πάντα µε την οικογενειακή κατάστασή του και το εισόδηµά του. Το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρηµατικά δάνεια µε υποθήκη σε πρώτη κατοικία είναι οριζόντιο 30% για όλους τους επιλέξιµους δανειολήπτες

Στην εκδήλωση της ΕΓ∆ΙΧ ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδoς, Θεόδωρος Μητράκος, ανέφερε µεταξύ άλλων ότι «το νέο πλαίσιο θα λειτουργήσει θετικά τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τις τράπεζες, αποτελώντας ‘‘όχηµα’’ για βιώσιµες ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ». Σύµφωνα µε τον κ. Μητράκο, σηµαντικό είναι ότι το νέο πλαίσιο αποκλείει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι απολάµβαναν νοµική προστασία στο προηγούµενο καθεστώς (Νόµος Κατσέλη) λόγω των πολυετών αναµονών στα δικαστήρια. Ακόµη ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του νέου νόµου είναι ότι προβλέπει την επιδότηση της δόσης αποπληρωµής µε τη συνεισφορά του ∆ηµοσίου (ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως), η οποία παρέχει σταθερές και εξασφαλισµένες ταµειακές ροές στους ισολογισµούς των τραπεζών και ταυτόχρονα λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο συνέπειας για τους δανειολήπτες.

Το διαβάσαμε εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.